Landsmøtet 2022: Inge Alexander Gjestvang innstilt som fortsatt leder av FRI

Valgkomiteens innstilling til FRIs sentralstyre for perioden 2022-2024 er klar, og Inge Alexander Gjestvang innstilles som leder for sin andre periode:

Valgkomiteen har enstemmig innstilt Inge Alexander Gjestvang (f. 1983) som leder for sin andre periode. Vi opplever at Inge har svært høy tillit i organisasjonen, tillitsvalgte og ansatte fremhever ham som en trygg og ryddig leder med gode samarbeidsevner. Han er en brobygger med et sterkt ønske om en samlet bevegelse, han har et tydelig interseksjonelt perspektiv og klare tanker om hvordan organisasjonen skal bygges videre.

I rollen som politisk nestleder innstiller valgkomiteen på Marita Matthews Holmeseth-Varpe:

Marita (f. 1980) har erfaring fra rollen som politisk nestleder fra FRI Oslo Viken (tidl. OA) og har i sin første periode i sentralstyret bidratt på områder som antirasisme, interseksjonalitet, politikk og juss. Hun har et bredt nettverk, mye erfaring og vi er stolte av å sikre kontinuitet i styret med en meget sterk politisk nestleder. Marita er utdannet jurist og har en master i filosofi.

Odd Thomassen innstilles som ny organisatorisk nestleder:

Odd (f. 1996) er tidligere leder av Skeiv Ungdom Sør, organisatorisk nestleder og senere leder av Skeiv Ungdom. Odd har et bredt nettverk, stor tillit og politisk teft. Hen er fra Søgne og jobber til daglig som leder for Radio Nova. Han har et stort engasjement for organisasjonen, han driver frem prosesser med stødig hånd og har med flere års ledererfaring evnen til å motivere og engasjere medlemmer og tillitsvalgte.

Øvrige innstilte sentralstyremedlemmer er Henriette Nielsen, Ingrid Frivold-Storli, Joseph Mardelli, Christian Haugen og Malena Chronholm Bøyesen, med Mirnesa Balagic og Håkon Weierholt som varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Vi har hatt gode diskusjoner i komiteen, både med hensyn til hvilke egenskaper og kvalifikasjoner de ulike kandidatene bør inneha og hva organisasjonen trenger i kjølvannet av terroren i Oslo i juni 2022. Interseksjonalitet har tillitsvalgte og sekretariatet fremhevet at styret må inneha meget god kompetanse på, det har vi sikret med vår innstilling.

Vi har hatt som formål å innstille på et styre med personer som både har ulike erfaringer og ulik bakgrunn, i tillegg til at vi har villet unngå at et minoritetsperspektiv bæres av ett medlem alene. Dette hensynet har vi klart å ivareta. Et viktig mål har vært å sikre representasjon fra andre skeive organisasjoner, det er vi svært stolte av å ha fått til.

Valgkomiteen har også levert sin innstilling på kontrollkomité for perioden 2022-2024, med leder Mette Sørensen, medlemmene Alf-Inge Elvegård Selstad og Marte Oraug Skogtrø og varamedlem Cathrine Idsøe.

FRIs valgkomité har bestått av Grace Tabea Tenga, Susanne Demou, Turid Tafjord, Leif-Ove Hansen, Linda W. Olsen, Filip Sommerseth (Skeiv Ungdoms representant) og Martine Hammervold-Austinat (leder). Komiteen har gjennomført 43 intervjuer/samtaler, og lagt ned nærmere 130 arbeidstimer i prosessen.

FRIs landsmøte avholdes 18.-20. november i Oslo.

Fullstendig innstilling kan lastes ned og leses her: Valgkomiteens innstilling 2022-2024.

Spørsmål til innstillingen? Ta kontakt med valgkomiteen på valgkomite2022@foreningenfri.no.

Posted by Foreningen FRI