Pressemelding: Vil bli ny leder i FRI

PRESSEMELDING FRA FRI INNLANDET

Inge Alexander Gjestvang (37) vil bli ny leder i FRI etter Ingvild Endestad, skriver FRI Innlandet.

– Jeg har gått noen runder med meg selv og familien det siste halve året. Jeg har fått gode innspill fra nære støttespillere, og er sikker på at jeg er såpass kvalifisert og engasjert på vegne av organisasjonen til at jeg vil ta over nå. Jeg oppleves som jovial, humørfylt, uredd, en god formidler, løsningsorientert og samlende. En omgjengelig personlighet kombinert med solid faglig bakgrunn og mange år i organisasjonen er et godt utgangspunkt som leder!

Gjestvang kommer fra Østre Toten, og via lærerstudier og jobb i Nord-Trøndelag endte han opp på Bleiken i Gran kommune på Hadeland. Her bor han sammen med ektemannen, fostersønnen på 12 og katten Korse på 4 måneder.

– Jeg startet med å arrangere kafétreff i Levanger, og har deretter vært innom omtrent alle nivåer i organisasjonen de siste 10-12 årene. Det var svært givende å møte andre, samtidig som jeg så at det sosiale nettverket også betydde mye for de som deltok. Slike tilbud er en av mine store hjertesaker, siden de ofte introduserer flere til videre deltagelse i vår organisasjon. Jeg er full av beundring for våre frivillige og tillitsvalgte som utgjør førstelinja ute i fylkeslagene, og er opptatt av å lytte, motivere og ivareta folk.

Samarbeidet med andre relevante aktører og organisasjoner er også noe Gjestvang ønsker å styrke, og han er takknemlig for tydelige venner som sier fra selv om det kritiske blikket på egen drift er organisasjonens eget ansvar.

– FRI er en stor aktør på feltet, vi må tåle å høre når vi tråkker feil og vi må være vårt ansvar bevisst når det gjelder å vurdere egne tilbud og eget arbeid. Klarer vi å skape det trygge og åpne rommet vi ønsker? Sammensatt diskriminering og antirasisme er et nødvendig og prioritert område i det foreslåtte arbeidsprogrammet for neste periode, og jeg vil sørge for at ord blir til handling på alle nivåer i organisasjonen.

Gjestvang forteller videre at organisasjonen har kommet en lang vei fra da han først kom inn i LLH, og mener at Ingvild Endestad og flere med henne har lagt et grunnlag det er viktig å bygge videre på.

– Vi har likevel en vei å gå med tanke på nettverk, aktiviteter og tilbud over absolutt hele landet og ikke minst medlemsvekst. Jeg vil se 5000-tallet før landsmøtet i 2022! For å nå dette målet må vi bli en organisasjon med rom for alle som ønsker å bidra og delta. Vi må også fortsette å jobbe for å sikre trygge rammer for de av oss som velger å stifte familie, i tillegg til å være en tydelig stemme når det gjelder å få på plass strafferettslig diskrimineringsvern for transpersoner og ikke minst et behandlingstilbud som er godt nok. Vi må også holde et årvåkent øye på nasjonale og internasjonale forsøk på å undergrave våre rettigheter og vår eksistens!

Engasjementet for å skape aktivitet, tilbud og bedre levekår også utenom de store byene har alltid ligget Gjestvangs hjerte nær, og dette har kommet til uttrykk i målrettet innsats både i og utenfor FRI:

– Da jeg satt i sentralstyret fikk jeg bidra til å skape mer liv i FRI Innlandet, og jeg er stolt og glad over å få representere fylkeslaget som lederkandidat nå. I likhet med mange andre fylker er Innlandet en stor region med mange dalfører og store avstander, men det kan ikke begrense aktivitetsnivået! Det siste halve året har vist oss at det er mye å hente på digitale løsninger, og jeg vil også se på hvordan vi kan støtte ressurspersoner i distriktene og tilrettelegge for sosiale nettverksgrupper som satellitter under fylkeslagene.

Parallelt med sentralstyrevervet arbeidet Gjestvang målrettet med å få utarbeidet og vedtatt handlingsplanen Modige, mangfoldige Hadeland i de tre kommunene på Hadeland. Det interkommunale og tverrpolitiske arbeidet ga resultater, og på kjøpet kommer nyttige erfaringer han ønsker å ta med seg inn i ledervervet.

– Jeg er opptatt av at kommunene skal være bevisst på hvordan de tilbyr likeverdige tjenester til innbyggerne sine. Det å slippe å føle på en annerledeshet i møte med nærmiljøet ditt er en viktig faktor for god helse. Lokale handlingsplaner er fine utgangspunkt for mangfoldsarbeid, men vi må ha tydelige forventninger og kommunene må følge opp med konkrete tiltak.

Det å bidra til økt kunnskap om og forståelse for skeive menneskers levekår har vært en sentral del av Gjestvangs hverdag som rådgiver i Rosa kompetanse skole, en stilling han har hatt i et drøyt år etter å ha blitt headhuntet til fagavdelingen våren 2019. Gjestvang avslutter med å fortelle at han nå tar ulønnet permisjon fram mot landsmøtet første helgen i oktober.

– Som tidligere lærer og skoleleder er jeg opptatt av at ting går riktig for seg, og drøftet ansettelsesforholdet mitt med kontrollkomiteen i FRI før jeg lanserte mitt kandidatur. Det er utrolig spennende å skulle stille til valg som leder i en organisasjon som betyr og har betydd så mye for meg! Organisasjonen har vist meg tillit tidligere og jeg håper på fornyet tillit også på dette landsmøtet. Jeg er i hvert fall klar!

 

Henvendelser rettes til kandidaten og forslagsstiller:

Ole Håvard Voicu-Lundvold, leder FRI Innlandet, 91158117
Inge Alexander Gjestvang, 93451472

 

Vi vil at du som delegat/medlem skal ha mulighet til å bli kjent med kandidatene. 
Den 22 september arrangerer FRI et møte med kandidatene til ledelsen. Møtet holdes på Uhørt i Oslo, men vil bli streamet.

Har du som medlem spørsmål du ønsker å stille til kandidatene eller valgkomiteen: disse kan sendes til oda@foreningenfri.no med emnefelt «valg». Ordstyrer vil forsøke å få svar på så mange som mulig. Videoen vil tilgjengeliggjøres for delegater i etterkant.

LAST NED HELE INSTILLINGEN HER

DU FINNER ALLE DOKUMENTER TIL LANDSMØTET HER

Posted by Foreningen FRI