Frifinnelse for polske lhbt-aktivister!

Foto A.Davey, Creative Commons-lisens: BY-NC-ND 2.0

I juli 2020 ble Elżbieta Podleśna, sammen med Anna Prus og Joanna Gzyra-Iskandar Podleśna, tiltalt for religionsfornærmelse. Rettssaken var satt til november, men ble utsatt til januar 2021 på grunn av pandemien.

Dommen kom først i dag: Kvinnene ble frikjent.

Forbrytelsen de var tiltalt for var “religionsfornærmelse”, med en strafferamme på opp til to år i fengsel. I protest mot angrepene på lhbt-personers rettigheter hang aktivistene opp plakater der Jomfru Maria er avbildet med regnbueglorie og et regnbueflagg rundt skuldrene.

Lettet:

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, er lettet over frifinnelsen:
– Polen har de siste årene beveget seg sterkt til høyre, med angrep på minoritetsrettigheter, da særlig lhbt-personer, men også blant annet med inns

krenking av kvinners rett til abort.

– Elżbieta Podleśna, Anna Prus og Joanna Gzyra-Iskandar Podleśna har brukt sin ytringsfrihet til å kritisere den katolske kirkes påvirkning på Polens dreining mot et høyreradikalt og intolerant samfunn. Dette er legitim religionskritikk og en politisk ytring, og vi er glade for at retten anerkjenner dette.

Den TIME-profilerte polske lhbt-aktivisten Bart Staszewski rapporterte live på Facebook og Twitter, og utløste gledesutrop. I kommentarfeltet på Facebook lyste det litt håp for fremtiden i Polen: «Klok dommer, det er fortsatt glimt av fornuft og håp i dette ødelagte landet…»

Posted by Foreningen FRI