Skuffet over nei til tredje juridisk kjønn

Foto: Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0,  via Wikimedia Commons

I går stemte stortinget over et forslag om innføring av tredje juridisk kjønn. FRI er skuffet over at dette forslaget igjen ikke gikk igjennom og at kun representantene fra Rødt, SV og MDG stemte for.

I vårt høringssvar, som vi leverte sammen med Skeiv Ungdom, påpekte vi flere grunner til at innføring av et tredje juridisk kjønnsalternativ ville være viktig. De av oss som ikke er menn eller kvinner må anerkjennes som reelle mennesker med reelle liv og identiteter.

Kort om vår begrunnelse for en endring:

Flere land har allerede innført en slik kjønnskategori. Rett i overkant av 2 milliarder mennesker i verden har tilgang til å bytte til et tredje juridisk alternativ. Det norske lovverket gjør derfor at mennesker som i dag er anerkjent som noe annet enn kvinne eller mann i sine opprinnelsesland tvinges til å velge mellom kvinne og mann om de skal ha et norsk D-nummer eller personnummer.

Vi mener at Norge bør gå frem her som et foregangsland. Som et land som liker å si at vi skal være et fyrtårn for lhbti-rettigheter så vil en tredje juridisk kjønnskategori være et stort skritt i riktig retning… …Ved en slik lovendring vil den norske stat anerkjenne sine innbyggere og på sikt bedre livene til en gruppe som i dag blir utsatt for mye diskriminering, hatefulle ytringer og mobbing.

Vi har forståelse for at ikke alle partier har vedtatt politikk om disse spørsmålene i programmene. I rapporten Rett til rett kjønn ble det anbefalt en utredning av en tredje juridisk kjønnskategori. Vi i FRI skulle gjerne sett at temaet ble grundigere belyst, men en slik utredning har dessverre ikke skjedd.

Vi i FRI bistår gjerne partiene med ytterligere informasjon om hva innføring av en tredje juridisk kjønnskategori vil innebære og hvordan dette vil kunne påvirke livene til en utsatt minoritet på en svært positiv måte.

Posted by Foreningen FRI