Hjelp til skeive i ukrainakrigen

Vi i FRI får nå mange henvendelser fra medlemmer og andre om krigen i Ukraina og hva man kan gjøre for å hjelpe. FRI og andre skeive organisasjoner er allerede i gang med tiltak, og vi setter pris på det enorme engasjementet vi ser blant dere som tar kontakt med oss.

Hva gjør FRI?

Lhbt-organisasjonene både i Ukraina og Polen, Slovakia, Moldova og Romania har åpnet steder for lhbt-personer på flukt. Akkurat nå er det beste vi kan gjøre her i Norge å samle inn midler til å støtte det våre søsterorganisasjoner i andre land er godt i gang med. FRI har allerede sendt midler til Insight, en lhbt-organisasjon som driver sheltere inne i Ukraina. Det er behov for penger til å transportere folk til trygge steder, mat, husly, medisiner m.m. FRI koordinerer med andre givere og aktører for å hindre misbruk og sikre at midlene kommer frem.

Våre søsterorganisasjoner i Ukraina og i landene rundt vet at FRI er klare til å ta imot dersom det er noen derfra som ønsker å reise videre. Vi gir informasjon om hvilke regler som gjelder her i Norge. Vi har også gitt beskjed om at det står folk klare til å hente, dersom det er behov. 

FRI har tatt opp de særlige behovene som både gjelder de som er igjen i Ukraina og de som er på flukt med norske myndigheter. Dette er noe vi vil følge opp videre, både med norske myndigheter og humanitære aktører.
I samarbeid med andre aktører vil FRI også organisere frivilliggrupper. Vi vil sende ut informasjon om hvor og hvordan man kan bidra når dette er klart.

 

Skeives situasjon

I situasjoner som den vi er i nå er det naturlig at vi ønsker å støtte minoritetsgrupper som vi vet er særlig sårbare i krigssituasjoner, og på samme måte som funkisorganisasjoner retter seg mot ukrainere med funksjonsvariasjoner, har vi et særlig fokus på skeive i Ukraina. 

Ukraina var inne i en positiv utvikling for lhbt-personer, men homo- og transfiendtlighet er fremdeles utbredt, ikke minst i militæret.  Menn mellom 18-60 slipper ikke ut av landet og mange av de som nå flykter fra Ukraina frykter å bli innkalt. Transkvinner som ikke har fått endret juridisk kjønn og som derfor har en M i passet slipper ikke ut av landet. Noe av det flere skeive rammes spesifikt av er mangel på nødvendige hormoner eller hiv-medisiner. De som i tillegg har funksjonsvariasjoner eller er melaninrike er også ekstra utsatt nå. Tiltakene vi støtter inkluderer alle skeive.

 

Bør du bidra med å få folk til Norge?

Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om at folk vil til Norge enda. Erfaringsmessig vil mange, i alle fall i første fase, være så nærme hjemlandene sine som mulig. 

Det å hente folk til Norge er et stort ansvar å påta seg, og det må skje i ordnede former. 

FRI anbefaler ikke at folk reiser ned uten på forhånd uten å ha tatt kontakt med lhbt-organisasjonene som huser flyktninger, gitt god informasjon om hva folk kan vente seg under reisen og ved ankomst i Norge, laget avtaler om hvem de skal hente, og sikret seg at de som de eventuelt tar med har nødvendige identitetspapir som trengs for å komme seg over forskjellige grenser i Europa. 

Vi forstår at mange står klare til å reise ned å hente, men vi er ikke i den samme situasjonen vi var i da syrerne flyktet. Mange av dem kom til fots. Mange fra Ukraina vil ha egne midler til transport, i tillegg er det mange som reiser gratis på tog. 


Hvordan bistå i arbeidet med bosetting av flyktninger?

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratetet (IMDi) som har ansvaret for å koordinere bosettingen av flyktninger. Kommunene bidrar med å få en oversikt over mulige bosteder og annen hjelp som de kan bruke dersom de får en forespørsel fra IMDi om bosetting. Bosetting og integrering av flyktninger er altså en kommunal oppgave. Dersom du har mulighet til å bistå må du ta kontakt med din kommune. 

 

Du kan også bidra til FRIs solidaritetsfond

Krisesituasjoner oppstår gjerne plutselig, og et bidrag til FRIs solidaritetsfond gjør at vi kan handle umiddelbart. FRIs internasjonale solidaritetsfond brukes til å yte krisestøtte til skeive verden over. Vi har et stort globalt nettverk og får raskt tilgang til informasjon om hvilke behov folk har. Vi har også et godt kjennskap til lhbt-organisasjoner rundt om i verden og vet hvilke aktører som er seriøse. FRI har allerede satt av 100.000 fra fondet til berørte av Ukraina-krigen, uansett nasjonalitet, og 50 000 av disse er allerede på vei til Ukraina.

(https://www.foreningenfri.no/fris-solidaritetsfond-med-100-000-til-nodhjelp)

FRIs internasjonale solidaritetsfond har støttet ofre for krigen i Ukraina en gang før. Da Russland annekterte Krim og krigen brøt ut i Donbass i 2014 bevilget FRI 25 000 i solidaritetsmidler til lhbt-organisasjonen Insight som etablerte et shelter for flyktninger  i Kyiv. Fondet ble også brukt til å støtte skeive som måtte ut av Irak i 2009 da forskjellige militser i landet drev en klappjakt på skeive og flere hundre ble myrdet på de mest brutale vis. I 2020 gikk midler fra fondet til humanitær bistand til lhbt i forbindelse med covid-krisen.

FRI tar ikke administrasjonskostnader: Alt vi samler inn går uavkortet til mottakerne.

 


Vipps #12011

QR-kode

Posted by Foreningen FRI