Økning i hatkriminalitet-anmeldelser

Ifølge politiets årlige rapport øker hatkriminalitet mot homofile.

NRK meldte i mars at Oslo-politiet mottok 278 anmeldelser som ble kodet som hatkriminalitet i 2019. Det er en økning på 17 prosent fra året før. Tallene kommer fram en ny rapport om hatkriminalitet. Den største andelen av de anmeldte forholdene handler om etnisitet.

Hør RadioOsloMET (nederst i saken), der FRIs jurist og leder Rosa Kompetanse Justis forklarer noe av mulig bakgrunn:

– At tallene i tidligere har vært så lave kan ha noe med feil registrering, forklarer hun.

Kompetanseheving

Økning i kompetanse på hatkriminalitet er nødvendig for å sørge for at alle tilfeller registreres.

FRI uttalte i en resolusjon på landsmøtet i år at vi ønsker en styrket satsing mot hatkriminalitet. En viktig del av arbeidet vårt er kursing fra Rosa Kompetanse Justis rettet mot blant annet politi, politistudenter og påtalemakt.

I årets statsbudsjett er hatkriminalitet for første gang prioritert med egne midler. FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har lenge arbeidet for dette, og vi forventer at eksisterende tiltak også innlemmes. 

Hør saken her:

Foto: Charl Folscher hos Unsplash

 

Posted by Foreningen FRI