Vi løfter eldres seksuelle helse!

FRI mener at alle skeive skal ha rett til å leve livene sine som den de er i alle livsfaser. Dette må også inkludere arbeid for eldre seksualitet.

Forskning viser at seksualitet forblir en viktig del av livet gjennom alderdommen og at seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse: Grunnet fysiologiske endringer som medfølger aldringsprosessen og økt risiko for langvarige sykdommer, er eldre mer utsatt for seksuelle problemer enn befolkningen ellers.

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sex og Politikk samarbeider nå med et prosjekt for å styrke kompetansen om eldres seksuelle helse.

Skeive eldre utsatt

I en kronikk i Dagsavisen forklarer forskerne bak prosjektet relevansen for skeive eldre:

«Vi vet at holdninger og stereotype forestillinger finnes i helse- og omsorgssektoren. Kjønns- og seksualitetsnormene skaper for eksempel en forventning om at seksualitet ikke er viktig etter reproduktiv alder, og også at eldre mennesker ikke kan være skeive.

Helse- og omsorgsvesenet har for lite kunnskap om skeive eldre, og skeive eldre går ofte tilbake til skapet, eller fortsetter å være der, i møte med eldreomsorgen fordi de ikke vil risikere å bli møtt negativt.

Å ikke kunne være åpen om ens kjønnsidentitet eller seksuelle orientering påvirker også intime relasjoner, særlig for de av oss som bor på institusjon, der mangel på tilrettelegging for privatliv og seksualitet er et problem.»

Forskning

Er du skeiv (lesbisk, homofil, bifil eller trans) og mottar eldreomsorgstjenester eller bor på sykehjem? Da vil vi gjerne høre mer om dine erfaringer.
Vi etterlyser informanter til forskningsprosjekt om eldre skeives opplevelser i eldreomsorgen.

Les mer om studien her!

 

Foto: eberhard grossgasteigerUnsplash

Posted by Foreningen FRI