Påminnelse om frister til Landsmøtet

Her finner du oversikt over viktige frister for Landsmøte 2020.

Bilde: Fra FRIs Landsmøte i 2018 hvor daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland talte foran forsamlingen.

Landsmøte

22.-24. mai 2020 avholder FRI sitt landsmøte på Østlandet. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022.

Datoer:

  • 14. februar 2020: Frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 27. mars 2020: Innkalling til landsmøte sendes ut
  • 22. – 24. mai 2020: Landsmøte avholdes på Østlandet

Kontakt Lin Hauglund på e-post lin@foreningenfri.no dersom du har noen spørsmål om hvordan saker skal meldes inn eller representanter skal velges.

Posted by Foreningen FRI