Rosa kompetanse møtte alle landets elev-, lærling- og mobbeombud

Foran ombud fra alle landets fylker snakket Eivind Bjørkgård Moe fra Rosa kompetanse skole om kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis i skolen, herunder mobbing basert på hvem man er og hvem man forelsker seg i.

Arrangørene bak årets nasjonale ombudssamling på Støtvig Hotel sammen med foredragsholderne fra Rosa kompetanse.
F.v. Elev-, lærling- og mobbeombud representert ved Janne Myraas (Akershus), Anette Wessel (Buskerud), Bodil Jensen Houg (Buskerud), Eivind Bjørkgård Moe (fungerende leder Rosa kompetanse skole), Inge Alexander Gjestvang (rådgiver Rosa kompetanse skole), Henrikke Bugdø-Aarseth (Østfold) og Andreas Nilsson (Akershus).
Foto: Krister Jung

Ressurspersoner fra hele landet

Et av årets siste foredrag brakte Rosa kompetanse til Støtvig Hotel på invitasjon fra Landets elev-, lærling- og mobbeombud. Der holdt de sin årlige ombudssamling. Foran representanter fra alle landets fylker snakket Eivind Bjørkgård Moe fra Rosa kompetanse skole om kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis i skolen, herunder mobbing basert på hvem man er og hvem man forelsker seg i.

– Vi er veldig fornøyd med å bli invitert til denne ombudssamlingen og for muligheten til å møte så viktige ressurspersoner fra alle Norges fylker, sier Bjørkgård Moe, fungerende leder i Rosa kompetanse skole.

– Nå ser vi fram til et fortsatt samarbeid med alle ombudene, og kommer til å invitere de med ut på oppdrag når vi holder kurs for skole- og barnehageansatte i ombudenes regioner og områder, legger rådgiver i Rosa kompetanse skole Inge Alexander Gjestvang til.

Bilde: Eivind Bjørkgård Moe forklarer hva som er på dagens meny.

Elev-, lærling- og mobbeombudene er regionale ombud som skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og lærlinger i videregående opplæring.

– Vi som ombud er viktige verdimarkører som skal stå for det enkeltes barnets rett til å være den de er og male utenfor boksen hvis de ønsker, forklarer Andreas Nilsson, elev-, lærling- og mobbeombud for videregående skoler i Akershus.

Deler målsettinger

Bodil J. Houg kontaktet Rosa kompetanse da hun startet som mobbeombud i Buskerud tilbake i 2013. Hun så nødvendigheten av å heve sin egen kompetanse i spørsmål knyttet til det å være lesbisk, homofil, bifil og transperson.

– Jeg tok kontakt for å lære om og forstå fordommene jeg møtte der ute. Økt kunnskap er jo et kjent virkemiddel når man skal løse opp i en del fordommer, sier Houg.

Bilde: Bodil J. Houg har engasjert seg i lhbt-spørsmål gjennom jobben som mobbeombud i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune vedtok i 2017 å bevilge 50 000 kr fra likestillingsutvalget til tiltak for å øke kompetansen i videregående skole om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er Rosa kompetanse som blir hentet inn for å gjennomføre kompetansehevingen.

– Denne kompetansehevingen blant lærere og ansatte på videregående skoler i Buskerud fikk vi til gjennom målrettet arbeid og samarbeid på tvers av Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet, fortsetter Bodil J. Houg.

Bilde: Snakk trygt om kjønns- og seksualitetsmangfold er Rosa kompetanses motto.

Hun forteller videre at ombudenes målsettinger ikke er så ulik Rosa kompetanses.

– Det handler om inkludering i praksis. Vår oppgave er å jobbe for alle, og særlig for grupper som er mer utsatt enn andre. Noe lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet er, avslutter hun.

På sitt første Rosa-foredrag

Janne Sannes holder vanligvis til i Honningsvåg men har i anledning den årlige ombudssamlingen tatt turen til Østlandet. Dette var hennes første foredrag med Rosa kompetanse.

– De to timene i dag var virkelig gode med tanke på jobben jeg gjør som mobbeombud. Jeg jobber for at alle barn og elever skal ha det trygt og godt både i barnehage og skole, forteller Sannes.

Bilde: Janne Sannes bor i Honningsvåg og representerer ombudene i Troms og Finnmark.

Hun kan se hvilken verdi kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold har for sitt videre arbeid som elev-, lærling- og mobbeombud i Troms og Finnmark.

– Det jeg først og fremst tar med meg fra foredraget er språkbruken. Bruken av ord og uttrykk. Det ble sagt så fint «De av oss som er…». Det er noe vi bør strebe etter å etablere i barnehager og skoler, avslutter hun.

Posted by Foreningen FRI