Hvem skal lede FRI?

Valgkomiteen er på utkikk etter en ny ledelse og nytt sentralstyre for organisasjonen. Den neste måneden håper de å høre fra personer som vil stille til valg.

Vi vil snakke med alle som mener de er aktuelle for ledervervet, uansett bakgrunn, forteller valgkomiteen

Vi vil komme i kontakt med spennende og gode kandidater. Vi ser etter engasjerte og dyktige folk som vil være med å sette den skeive dagsorden, sier Åshild Marie Vige, leder for valgkomiteen

FRI i utvikling

Nåværende leder Ingvild Endestad ble valgt i 2016 og har ledet organisasjonen i to perioder. I slutten av januar meldte hun at hun ikke stiller til en tredje periode. 

– Ingvild har virkelig gjort en fantastisk jobb, og det er et stort ansvar å skulle finne en etterfølger. Vi søker etter en samlende, tydelig og visjonær leder som kan ruste organisasjonen for fremtida. 

Ifølge valgkomiteen er det ikke en bestemt personlighet eller et bestemt sett med egenskaper lederkandidatene må ha, men et ønske om å styrke skeives rettigheter og levekår må ligge til grunn for å stille. Valgkomiteen oppfordrer folk både i og utenfor organisasjonen til å melde seg. En ny leder vil lede det politiske arbeidet til FRI, men i tillegg være arbeidsleder for et kontor med 18 ansatte. 

– Den nye FRI-lederen skal utvikle organisasjonen videre, men samtidig kunne fylle den viktige rollen som leder og ansikt utad for den skeive bevegelsen i Norge. Da er det selvfølgelig en fordel å ha politisk teft og erfaring fra organisasjonsarbeid, men vi vil snakke med alle som mener de er aktuelle for ledervervet, uansett bakgrunn, fortsetter Vige. 

En sterk sammensetning 

Valgkomiteen skal i tillegg til ny leder, finne nye nestledere og et nytt sentralstyre for organisasjonen. Vige forteller at de allerede er i gang med arbeidet, men at de ønsker seg flere kandidater for å kunne sette sammen en gjeng som kan ta organisasjonen videre de neste årene. 

– Mye er skjedd med FRI siden navneskiftet i 2016. Fremover er det mange viktige saker å ta tak i. På Landsmøtet i mai vedtas ny politikk og arbeidsprogram. Vi skal sette sammen en gjeng som representerer det skeive mangfoldet i Norge, og som sammen med ny leder kan få gjennomslag i viktige saker, avslutter Vige. 

FRIs valgkomité kan kontaktes på valgkomite2020@foreningenfri.no

  • Frist for å melde sitt kandidatur til enten leder, nestleder eller sentralstyremedlem er 15. mars. 
  • Valgkomiteen vil ha sin innstilling til ny leder for FRI klar til midten av mai. 
  • FRIs landsmøte avholdes på Østlandet 22.-24. mai 2020. Aktuelle kandidater bør ha mulighet til å delta på landsmøtet. 
  • Sentralstyret og ledelsen i FRI velges for to år av gangen.

Posted by Foreningen FRI