Demonstrerer mot farlig utvikling i Polen

FRI demonstrerer mot forfølgelse av skeive i Polen.

Foto: FRI demonstrerte utenfor den Polske ambassaden mot et forslag som ville forby seksualundervisning i skolen. Petter Ruud/FRI

I slutten av februar ble det klart at omtrent hundre Polske kommuner, nesten en tredjedel av landet, har erklært seg som «lhbt-frie» soner. – En svært farlig utvikling, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Forbud mot «lhbt-ideologi»

De hundre polske kommunene har signert et vedtak om å forby det de omtaler som lhbt-propaganda og ideologi. Dette er et angrep på skeives rettigheter og en måte å si at det er fritt frem for diskriminering, og kanskje i neste rekke angrep, mot skeive, mener Endestad. 

– Det gir et sterkt signal til skeive om at de nå står uten beskyttelse fra staten. Våre kollegaer i Polen beskriver det som en svært dramatisk situasjon og frykter for fremtiden. Disse erklæringene er del av en utvikling over mange år, der skeive er blitt stadig mer utsatt for hatefulle ytringer og hatmotivert vold, forteller FRI-lederen. 

Aksjon utenfor den polske ambassaden

Den 11. mars arrangerer FRI, sammen med Amnesty International og Den norske Helsingforskomité, en demonstrasjon utenfor den polske ambassaden for å legge press på polske myndigheter. Organisasjonene mener det er viktig at både sivilsamfunn og myndigheter tydelig fordømmer det som nå skjer i Polen. 

– Frie domstoler, frie medier og et sterkt sivilsamfunn er helt avgjørende i et land hvor myndighetene vender seg mot egen befolkning. Nå er disse under sterkt press og vi har et ansvar for å si ifra, forteller Mina Skouen fra Den Norske Helsingforskomité. 

FRI, Den Norske Helsingforskomite og Amnesty International i Norge oppfordrer alle til å møte opp utenfor den Polske ambassaden i Oslo onsdag 11. mars, kl 08:30-09:00 Adresse: Olav Kyrres plass 1.

 

Posted by Foreningen FRI