AVLYST: Konferanse: Skeive i barnevernet

Konferansen 16.-17. april er avlyst.

Foto: Pixabay

Melding fra arrangør:

Vi må dessverre melde fra om at konferansen «Skeive i barnevernet» 16. april, og den tilhørende workshopen 17. april må avlyses.

OsloMet har nedlagt forbud mot alle arrangementer i mars og april på grunn av Corona-viruset. Vi oppfatter dette som en riktig avgjørelse.

Vi vil relativt raskt finne en ny dato for disse to arrangementene. Vi håper det skal være mulig å arrangere disse to dagene med omtrent det samme innholdet i løpet av høsten. Foreløpig har vi sett for oss at dette kan skje i oktober 2020. Inntil videre må vi nok likevel regne med å sette planleggingen på vent inntil vi vet mer om utviklingen av smittesituasjonen.

For arrangementskomiteen for Skeive i barnevernet
Svein Fuglestad

Førstelektor Institutt for sosialfag, bachelor i barnevern, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

Posted by Foreningen FRI