Støtt oss

Bli medlem i FRI og støtt det vedvarende arbeidet for et åpent, rettferdig og mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle, uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk eller seksualitet! Som medlem låner du oss din stemme – og sammen skal vi kjempe for skeives sak i Norge og i verden.

Bli medlem i FRI!

Ordinært medlemskap: kr 250 per år
Student, trygdet, m.m: kr 100

Vi er også registrert og godkjent som innsamlingsaksjon på Facebook, om du ønsker å bidra til FRIs nasjonale og internasjonale arbeid på den måten.