Samarbeidspartnere i Innlandet

FRI Innlandet har inngått samarbeid med Skeiv Ungdom Oppland, Skeiv Ungdom Hedmark, Skeiv Verden og Stensveen Ressurssenter AS. Sammen ønsker vi å gjøre det lettere for våre medlemmer å holde seg orientert om hva som finnes av tilbud og aktiviteter i Innlandet.

Styret i FRI Innlandet har jobbet med å kartlegge hva som finnes av grupper, tilbud og aktiviteter for skeive i Hedmark og Oppland. Vi har sett på aktiviteter i regi av FRI, men ikke minst på alt som skjer som ikke er underlagt FRI. Hensikten med kartleggingen har vært å danne et mer fullstendig bilde av hva som finnes av tilbud for skeive i Innlandet.

I Innlandet bor vi spredt og det er vanskelig å nå ut til alle i vår målgruppe. Det er derfor viktig å samarbeide med andre aktører for å muliggjøre bedre flyt av informasjon til medlemmer av flere/alle grupper og organsiasjoner som jobber for skeive i Innlandet.

FRI Innlandet har inngått et samarbeid med Skeiv Ungdom Oppland, Skeiv Ungdom Hedmark og Skeiv Verden. Vi har pågående samtaler med Stensveen Ressurssenter AS og jobber mot et samarbeid også med dem.

Fremover ønsker FRI Innlandet å kunne informere om alt som skjer i Innlandet, både det FRI arrangerer selv og aktiviteter i regi av våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, både på våre nettsider, facebook og per epost til våre medlemmer.

Vi er stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere og tar gjerne imot tips om grupper eller organisasjoner som jobber for og med skeive i Innlandet.

Vår samarbeidspartnere

Skeiv Ungdom Hedmark
Skeiv Ungdom (SkU) er FRIs ungdomsorganisasjon. Målgruppen er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. I Innlandet har vi 2 lokallag for SkU. Dette er lokallaget for Hedmark.

Skeiv Ungdom Oppland
Skeiv Ungdom (SkU) er FRIs ungdomsorganisasjon. Målgruppen er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. I Innlandet har vi 2 lokallag for SkU. Dette er lokallaget for Oppland.

Skeiv Verden
Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. Har formelle lokallag i Oslo og Akershus, Hordaland og Midt-Norge, i tillegg til nettverk flere steder i landet, inkludert Innlandet.

Stensveen Ressurssenter AS
Stensveen er et lavterskeltilbud og fristed for kjønnsmangfold. Målgruppen vår er mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk. Vi tilbyr faste mangfoldskafeer/treff i trygge omgivelser, konsultasjon, forelesninger, overnatting, mm.