FRI. Selvfølgelig

Vi har valgt navnet FRI bevisst fordi det innebærer noe helt selvfølgelig og inkluderer alle, uansett kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller hva man liker eller gjør i og utenfor sengen.

Verden nå går til helvete. Det sa den øverste lederen for den russiskortodokse kirken, patriark Kirill, da han åpnet den ortodokse påskefeiringen tidligere i mai. Bak utsagnet til en av verdens mektige menn, ligger en virkelighetsforståelse om at dyrking av menneskets frihet er en av de største katastrofene i vår kollektive historie. Menneskets frihet til å være akkurat den de er uavhengig av kultur, etnisitet, seksualitet eller kjønn, det er oppskriften på undergangen, ifølge Kirill.

Menneskets moderne historie burde ha vist oss at det ikke lønner seg å skille ut deler av befolkningen som «mindre verdt» enn andre. Mangfold og frihet er derimot velfungerende grunnpilarer. De fleste mennesker over hele verden holder kjærlighet og respekt for hverandre sentralt, selv om en og annen uttalelse fra de på toppen, som patriarken Kirill, viser et helt annet bilde.

En hyllest

Med slike stemmer fremdeles tilstede i samfunnsdebatten er det viktig at noen står opp for et fritt og inkluderende menneskesyn. Det å tørre å være fri krever at noen taler for mangfoldet. Fredag 20. mai markerer derfor organisasjonen tidligere kjent som LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner at vi endrer navn til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vi har valgt navnet FRI bevisst fordi det innebærer noe helt selvfølgelig og inkluderer alle, uansett kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller hva man liker eller gjør i og utenfor sengen. Det er en klar invitasjon til alle som ønsker et samfunn hvor det er hva du har mellom ørene og i hjertet, ikke hva du har mellom beina, som gjelder. Det er en invitasjon til de av oss  som bruker det vi har mellom ørene til noe godt for andre, og en avstandstaken til dem som bruker skam for å begrense andre.

Det er ingen tilfeldighet at datoen for vårt skifte er 20.mai. Dette er fødselsdagen til forløperen til den organisasjonen vi er i dag, som ble etablert i 1950.  Vi ønsker å gi honnør til alle dem som har gått foran og gjort Norge til et bedre sted å leve i for flere – og vil sikre at disse verdiene lever videre.

«Det er en invitasjon til de av oss som bruker det vi har mellom ørene til noe godt for andre, og en avstandstaken til dem som bruker skam for å begrense andre.»

Uten skam

Over hele landet markerer vi i FRI det åpenbare i at alle skal ha lov til å være frie, uansett hvilket kjønn, legning eller identitet de har. Samtidig utfordrer vi de kreftene som ønsker å begrense andres liv og muligheter. Alle har rett til å være fri og slippe å bli påført skam. Den heterofile mannen som har en litt mer feminin stemme og bryter med normen,  den muslimske jenta i hijab som nekter å bære andres ære, hen som ikke føler seg som verken «han» eller «hun», transgutten som er redd for å gå til fastlegen fordi redselen for kunnskapsløshet er for stor, ungdommen som ikke tør å fortelle hvem hun er forelska i fordi de andre roper ”jævla homo” i skolegården, han som ikke føler plass til å både ha sin tro og sin kjønnsidentitet – eller de som nå endelig får lov til å gifte seg i kirken etter lang tids kamp. Alle har vi rett til å være fri for russiske, norske eller andre patriarkers behov for trykke andre ned for at de selv skal oppleve seg selv som hevet over alle andre.

Fortsatt en kamp

Så var det dette med helvete og verdens undergang. Verden går først til helvete når mennesker ikke skjønner at behovet for frihet er grunnleggende hos oss alle. Og at den friheten er noe vi må kjempe for. Fortsatt trakasseres noen på gata når de går hånd i hånd, fortsatt er mange kvinner holdt utenfor samfunnet og fratatt selvråderett, fortsatt lever mange i landet vårt ufrivillig i skjul, fortsatt er mennesker på flukt fordi de elsker som de gjør, fortsatt må noen leve med feil navn og feil juridisk kjønn, fortsatt er homofili forbudt i 75 land – fortsatt er det mennesker som kjemper for mange rettigheter som flere i Norge tar for gitt. Vi har et felles ansvar for å sørge for at alle menneskers grunnleggende behov for frihet til å være den de er, faktisk blir oppfylt. Å være fri skal være en selvfølge. Du er velkommen til å ta del i feiringen den 20. mai sammen med oss – og å melde deg inn i FRI som et bidrag til at verden ikke går til helvete, men fremover.

Posted by Foreningen FRI