Åpen Kirkegruppe Bergen

Åpen kirkegruppe Bergen er et kristent fellesskap for lhbt-personer, og de som støtter vårt arbeid. Vi ønsker både å tilby et trygt miljø for skeive som syns det er vanskelig å kombinere kristen tro med sin egen legning, og å være et møtested for stolte skeive kristne.

Forholdet til kirken og kristendommen varierer fra medlem til medlem. Du trenger ikke å være medlem i et trossamfunn eller kalle deg kristen for å være med. Her er det plass for tro og tvil og folk i alle aldre er velkommen. Det skal være rom for ulikheter, slik vi håper at kirken en gang skal bli et åpent fellesskap for tro, ikke mening. Åpen Kirkegruppe Bergen er en undergruppe av FRI Bergen og Hordaland – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det finnes ÅK grupper også andre steder i Norge, se vår felles nettside for mer info.

Vi ønsker å…

 • være synlige som skeive i kirken og menighetene
 • være dialogpartner, f.eks. mellom Den norske kirke og FRI
 • informere i og være samarbeidspartner for kirker, menigheter og
  organisasjoner
 • være synlig som kristne i lhbt-miljøet, bla. i paraden under Regnbuedagene
 • gi informasjonstilbud om kirkelig sjelesorg og ritualer ved behov

Vi ber og jobber for…

 • at prester får mulighet til å vie likekjønnede par
 • et åpent og inkluderende kirkesamfunn, både som arbeidsplass og
  åndelig hjem

Møter

ÅK Bergen har for tiden ikke faste møter, men vi kan gjøre fellesbesøk av gudstjenester, eller arrangere andre sosiale sammenkomster. Egne gudstjenester arrangerer vi i forbindelse med Regnbuedagene (tidl. Homodagene) og Verdens aidsdag. Vi er i dialog med kirken og ønsker å informere om hvordan det oppleves å være kristen og homofil. Gruppen ønsker å skape trygge møteplasser uten diskriminering, for å kunne dele erfaringer og styrke hverandre i kristelig felleskap. Ikke isteden for menighetene, men som ofte nødvendig supplering.

Aktivitetene er under utforming og vil bli oppdatert kontinuerlig. Se nettsiden og facebook for aktuell info.

Styre

På årsmøtet i januar 2015 ble det valg følgende styre:

Leder: Ann Elisabeth Tveit
Nestleder: Ida Skovborg
Styremedlem/admin: Ragne Hagrum Gjengedal

Gudstjenesteutvalg: Harald Warhuus

Kontakt

Vil du motta mail fra oss? Har du en ide til et temamøte, vet om arrangementer eller gudstjenester som kunne være av interesse for gruppen? Ønsker du noen å snakke med om tro og legning? Har du lyst å engasjere deg, eller bare å bli kjent med oss? Vi kan også hjelpe med å sette deg i kontakt til en prest, informere om forbønnshandling og lignende. Ta gjerne kontakt med oss.

Åpen kirkegruppe Bergen
v/FRI Bergen og Hordaland
Strandgaten 6, 5013 BERGEN

Kontaktinformasjon:
Epost: aakbergen@hotmail.com
Mobil: 40064647 (FRI-kontoret i Bergen)
www.apenkirkegruppe.org