RAID Bergen og Hordaland

RAID er en gruppe av frivillige som driver hiv-forebyggende arbeid rettet mot menn som har sex med menn, i regi av FRI Bergen og Hordaland.

Gruppen støttes økonomisk av Helsedirektoratet. Navnet RAID kommer fra kortvarige, oppmerksomhetsskapende tiltak der vi deler ut kondomer, glid og informasjon på møtesteder for menn som har sex med menn. Gruppen arbeider ut ifra likemannsprinsippet, det vil si at man i størst mulig grad prøver å få til at de frivillige som arbeider med et prosjekt, er i samme målgruppe som prosjektet er rettet mot.

Tiltak som RAID har jobbet med og vil satse på videre, er blant annet utdeling av kondomer, glid og informasjonsmatriell, informere om hvordan hiv smitter, sikrere sex, hiv-testing, temakveld for unge og testkampanjer.

Kontaktinformasjon:
raidbergen@llh.no