Homoseksualitet avkriminalisert i Bhutan

Nasjonalforsamlingen i Bhutan har i dag stemt for å fjerne straffelovene som kriminaliserer homoseksualitet.

Bilde: Jubel i Bhutan. Foto: Rainbow Bhutans Facebook-side.

I forbindelse med en større revidering av straffeloven i Bhutan har landets nasjonalforsamling i dag stemt for å avskaffe paragrafene 213 og 214 som straffer seksualitet mellom to av samme kjønn. Før den blir gyldig må loven gjennom nasjonalrådet i landet. 

Saken kom opp etter innspill fra landets finansminister, Lyonpo Namgay Tshering, som hevdet at loven er overflødig og at den skader landets anseelse internasjonalt.

– Partnerne våre har nettopp drevet med på internasjonalt pådriverarbeid, så det er interessant for oss at Finansminister Tshering trekker frem landets internasjonale anseelse som en av grunnene til å avkriminalisere, uttaler Ingvild Endestad, leder for FRI – Organisasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I de siste fire årene har FRI – Organisasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold samarbeidet med lhbt-bevegelsen i Bhutan, og avkriminalisering har stått høyt på agendaen.

– Kriminalisering, selv når loven ikke fører til fengselsstraff, gjør i praksis folk rettsløse. Det fører til at pengeutpressing, voldtekter og andre overgrep ikke anmeldes, sier Endestad.

FRI har i flere år støttet partnere i Bhutan i å dokumentere det lhbt-befolkningen utsettes for, og å lage rapporter på bakgrunn av funnene, som de bruker i pådriverarbeid overfor media og myndigheter. De har også brukt rapportene til å løftet de manglende rettighetene til lhbt i Bhutan i FNs menneskerettighetsråd i Geneve. 

– Lhbt-bevegelsen i Bhutan er veldig ung og ny, men de har fått til masse på kort tid. Vi er kjempestolte av dem, avslutter Endestad.

Posted by FRI