Resolusjon om lhbtiq-flyktninger

Vedtatt på landsmøtet i FRI 01.-03. april 2016

Flyktningsituasjonen gir asylsystemet nye utfordringer da stadig flere har behov for beskyttelse i land med fred. Mange av de som flykter vil få innvilget asyl på bakgrunn av situasjonen i hjemlandet og ikke på grunn av lhbtiq-status. Dermed blir lhbtiq-personer sine behov ikke ivaretatt. Landsmøte i FRI ønsker med dette å sette fokus på at mange av de som søker asyl har en lhbtiq-livsstil eller orientering, selv om det ikke blir opplyst om dette i intervjuet med UDI. Det er derfor viktig at informasjonsmateriell er lett tilgjengelig slik at alle blir tatt vare på og gjort oppmerksom på sine rettigheter som skeive i Norge. Flyktningene som søker asyl blir plassert på asylmottak rundt omkring i landet. Uten penger, ID-papirer, norskkunnskaper og begrenset tilgang til internett, kan det være vanskelig å finne fram til informasjon på egenhånd. Mange kan ikke leve åpent på mottakene, og det gjør det enda mer utfordrende å finne fram til andre skeive. FRI sitt landsmøte vil oppfordre UDI og asylmottakene til å være spesielt oppmerksomme på denne gruppen av asylsøkere, og bidra med synlig informasjon om organisasjoner og rettigheter i Norge. Dette vil gjøre det enklere for lhbtiq-personer som er på asylmottak.