Pressemelding: Yonas Bennour stiller til valg som FRI-leder

Dette er en pressemelding fra Yonas Bennour

Yonas Bennour vil bruke erfaringer fra Oslo Pride til å bygge et større FRI. – Det er gjennom alle våre skeive opplevelser, i frivilligheten og hos medlemmene vi henter vår legitimitet og får gjennomslagskraft til å skape endring.

Yonas Bennour (32) har fulgt FRI tett og deltatt i organisasjonen samtidig med hans engasjement i Oslo Pride siden 2014, og han tror at tiden er moden for at frivilligheten får en sentral plass i organisasjonen. – Jeg vil jobbe for en sterkere medlemsorganisasjon med mer aktivitet, trygge rom for diskusjoner og være en leder som støtter og er tilstede for alle deler av FRI, sier Yonas Bennour til Blikk. Bennour har bakgrunn fra internasjonal politikk og utviklingsstudier i London og da han flyttet hjem til Norge i 2013 opplevde han Oslo Pride. Året etter gikk han rett inn i festivalen og ble frivilligsjef for Pride House under Europride. I 2015 var han assisterende parksjef i Oslo Pride. Sammen med Fredrik Dreyer utviklet han Oslo Pride som festival og dannet en ny ledergruppe for festivalen i 2017. Han var kultursjef i Oslo Pride fra 2016 til han gikk av i begynnelsen av 2020. I dag bor han på Jæløya ved Moss og jobber som vikar i barneskolen.

Som FRI-leder ønsker han å tilrettelegge for frivilligheten slik at tillitsvalgte og aktivitetsgrupper kan skape en levende organisasjon.

– Vi har et ansvar for medlemmene våre, og mange etterlyser mer aktivitet og flere møteplasser, for som lhbti-personer søker vi samhold og bekreftelse hos hverandre.

Han mener oppblomstringen av Pride-markeringer og festivaler i hele landet viser at folk har lyst til å se at det er trygt å leve åpne liv der de bor, og at det finnes frivillighet til å gjennomføre det:

– Noe av det mest fantastiske med Pride er den positive stemningen rundt arrangementet, enten det er i Oslo, Ørsta/Volda eller i Harstad. Pride oppleves som en feiring hvor hele byen deltar. Jeg ønsker at FRI skal klare å bruke det positive rommet som skapes til å få i gang mer aktivitet, og som en døråpner for å snakke med politikere. For vi vet at folk trenger å møtes mer enn én gang i året, og vi vet at politikerne sitter med makta til å skape trygge rammer for lhbti-folk i lokalsamfunnet. Jeg vil jobbe for å sikre at fylkeslagene skal få driftsmidler fra sine kommuner, fylkesting og lokale bedrifter, for hvis du er med på festen, så må du også støtte protesten, hevder Bennour.

Bennour vil at FRI skal være en romslig organisasjon, som evner å være åpen og inkluderende for alle som trenger dem.

– Om vi skal nå det målet må vi snakke om vanskelige tema med hverandre, og det må være rom for å være uenige. Jeg ønsker at vi skal lære og vokse sammen, og er trygg på at vi kan det så lenge vi er enige om at alle fortjener å leve trygge, åpne og gode liv. Å bygge sterkere fylkeslag er helt avgjørende for at FRI fortsatt skal være en relevant aktør for lhbti- folk og andre skeive. Politikken vår er nødt til å komme fra medlemmene våre og den er nødt til å speile deres behov. For noen behov og utfordringer er stedsspesifikke og utgangspunktene er ofte svært ulike rundt om i landet. Jeg ønsker meg et FRI som har aktivitet i hele landet, og der alle tillitsvalgte, frivillige eller ansatte, skal oppleve at engasjementet deres blir sett og verdsatt. Det skal være gøy og motiverende å være en del av FRI.

Som leder i FRI vil han være tilstede for frivilligheten og medlemmene, og han ønsker å skape en kultur hvor man snakker åpent og direkte med hverandre.

– Jeg ønsker å være en leder som er tydelig på hva jeg mener, varm og inkluderende, og som evner å rekke opp hånda og innrømme egne feil og beklage om nødvendig. Det er et viktig steg for å skape trygge rom for diskusjon og samarbeid. Jeg ønsker å samtale med alle som ønsker diskusjon basert på respekt, og jeg ønsker å samarbeide med alle som deler våre verdier.

Bennour opplever ofte å bli lest som hvit cis-mann. Men han har andre erfaringer enn akkurat det. – Jeg vil bruke erfaringene og perspektivene jeg har fått gjennom å bli lest som hvit, til tross for min samisk-norske og arabiske familie, og mine erfaringer med psykisk sykdom, rus og fattigdom til å snakke åpnere og tryggere om interseksjonalitet i FRI, sier han.

Det er likevel frivillighet han setter i høysetet når han nå stiller til valg som ny FRI-leder.

– Det arbeidet jeg har lagt ned for å bygge opp frivilligheten i Oslo Pride og andre Pride- festivaler skal nå bidra til å bygge FRI enda større. Det er gjennom alle våre skeive opplevelser, i frivilligheten og hos medlemmene vi henter vår legitimitet og får gjennomslagskraft til å skape endring, sier Yonas Bennour.

——

Henvendelser rettes til kandidaten, yonas.bennour@gmail.com, 976 24 508

Sakspapirer finner du her:

LAST NED HELE INSTILLINGEN HER

DU FINNER ALLE DOKUMENTER TIL LANDSMØTET HER

Posted by Foreningen FRI