Rapport bekrefter utrensking av homofile i Tsjetsjenia

20. desember kom en rapport fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) som bekrefter de funnene uavhengige journalister, lhbt-organisasjoner og andre menneskerettighetsaktører allerede har gjort. I rapporten slås det fast at tsjetsjenske sikkerhetsstyrker siden desember 2017 har utsatt lhbt personer for tilfeldig arrest, tortur, forsvinninger og utenomrettslige henrettelser.

Det å stille noen til ansvar hviler på troverdige fakta, og det å få frem fakta om hva som skjer i Tsjetsjenia har vist seg å være svært vanskelig så lenge russiske myndigheter holder sin beskyttende hånd over den tsjetsjenske presidenten Kadyrov og hans regime. Sammen med det russiske lhbt-nettverket og andre internasjonale rettighetsaktører har FRI sett på hva vi kan gjøre med det faktum Russland verken etterforsker eller straffeforfølger de ansvarlige for overgrepene.

En rapport fra OSSE har tyngde, så FRI fulgte det russiske lhbt-nettverkets anbefaling om å få norske myndigheter til å slutte seg til kravet om en slik rapport. I oktober sendte FRI, sammen med Amnesty og Helsingforskomiteen et brev til Utenriksminister Søreide-Eriksen.

Norske myndigheter fulgte opp anbefalingene. 1. november stilte Norge, sammen med 15 andre europeiske land, seg bak et krav om etterforsking og rapport.

– Rapporten er sterk lesing og den inneholder mange gode anbefalinger til norske myndigheter som FRI kommer til å følge opp videre i samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen sier leder for FRI Ingvild Endestad.

Rapporten understreker viktigheten fortsatt støtte til russisk sivilsamfunn, frivillige organisasjoner, menneskerettighets forsvarere og journalister. Den fastslår også at internflukt for tsjetsjenske lhbt-personer ikke er et alternativ siden russiske hemmelig politi samarbeider med Tsjetsjenske myndigheter, og understreker Norge må gi beskyttelse som tar hensyn til de særlige sikkerhetsbehovene som flyktninger fra Tsjetsjenia har, sørge for medisinsk og psykososial oppfølging, og å gi dem my identitet hvis det er ønskelig.

Hele rapporten er tilgjengelig her!

Posted by Foreningen FRI