Rapport om tredje juridisk kjønnsalternativ

Flere partier har vedtatt at de ønsker en utredning om innføring av et tredje juridisk kjønnsalternativ. Vi har kommet politikerne i forkjøpet og tatt første skritt. Denne utredningen tar for deg de juridiske aspektene ved å innføre en kjønnskategori for de av oss som ikke definerer oss som kvinner eller menn.

Konklusjonen i rapporten er at det ikke synes å finnes uoverkommelige hinder for innføring av et tredje juridisk kjønnsalternativ og at det bør arbeides videre med dette.

Sammen med Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og FTPN anbefaler vi blant annet å opprette en X i identifikasjonspapirer og at alt kjønna lovverk blir gjort kjønnsnøytralt for at alle mennesker skal være ivaretatt i det offentlige.

Last ned og les hele rapporten her!

Posted by Foreningen FRI