Styrke inkludering av kjønnsmangfold i høyere utdanning

Resolusjon vedtatt av FRIs landsstyre, 25.03.23

Bufdir har en levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanning. Her kommer det frem at levevilkårene til transpersoner er betraktelig lavere enn hos cis-personer. Levekårsundersøkelsen viser til at transpersoner i høyere utdanning rapporterer om mer ensomhet og isolasjon fra andre studenter. Over halvparten av binære transpersoner føler at de ikke har noen å være sammen med på skolen. Det rapporteres også om betydelig mer psykososiale byrder blant studenter som er trans, i forhold til cis-studenter.

Mange skeive studenter i høyere utdanning rapporterer om transfobi i studiesituasjonen og studenttilværelsen. Flere studenter opplever at transfobiske uttalelser i læringsmiljøet ofte blir dyttet under teppet, og forsvart med retten til ytringsfrihet og akademisk frihet.

Mennesker som faller på trans-spekteret er allerede en spesielt utsatt gruppe i samfunnet. Vi må aktivt jobbe for å verne om våre medstudenter som bryter med normer for kjønn og kjønnsuttrykk., og jobbe for at ytringsfriheten ikke skal bli brukt som skjold for å uttrykke seg hatefullt mot en utsatt minoritetsgruppe.

FRI krever at:

  • Kjønnsnøytrale pronomen tas aktivt i bruk i all kommunikasjon til studenter.
  • Alle studenter, og særlig utvekslingsstudenter, får informasjon om møteplasser for skeive.
  • Alle høyskoler og universiteter utarbeider planer for bedre ivaretakelse av skeive studenter, herunder varslingsrutiner som sikrer studenters lovfestede rett til et godt studiemiljø.
  • Alle ansatte får tilbud om kursing i kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • Utdanningsinstitusjoner sikrer diskrimineringsvern for transpersoner i høyere utdanning.