Vi er mennesker, ikke ideologi

I vår bevegelse er vi godt vant til kritiske stemmer både før, under og etter en pride, skriver Inge Alexander Gjestvang, leder i foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), i dette leserinnlegget (først publisert hos Fosna-Folket, som svar på lengre debatt om Pride-feiring).

Det er derfor slettes ikke overraskende at også Åfjord pride får sine meter med spalteplass i lokalavisa etter å ha fargelagt kommunen i regnbuens farger for første gang i høst. Med på kjøpet kommer også de vanlige advarslene mot organisasjonen FRI og vårt virke – fra både nye og gamle kjente.

Demokratisk organisasjon

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har mål om et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. Våre vedtekter, vår politiske plattform, vårt ferske arbeidsprogram og resolusjonene som ble vedtatt på landsmøtet i oktober ligger åpent og tilgjengelig på våre nettsider.

FRI er ingen ulovlig eller hemmelig organisasjon med skjulte agendaer basert på farlige ideologier. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon som jobber for det vi tror på – i likhet med ganske mange andre organisasjoner. En av FRIs viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, blant annet politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier. Dette er et arbeid som skal drives lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi synes også det er skikkelig fint å snakke med folk om hva vi tror på og vil jobbe for når vi møtes til fest og protest på pride. Mange av oss er veldig glade for kampene de som kom før oss tok, slik at vi nå i enda større grad kan leve gode liv som oss selv.

Historisk har vi blant annet arbeidet for avkriminalisering av homofili, innføring av felles ekteskapslov og nylig inkluderingen av begrepene kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffeloven. Dette har skjedd gjennom lovlig, demokratisk påvirkningsarbeid. Noen av sakene organisasjonen har vedtatt politikk på har bred støtte i befolkningen, andre saker oppleves som mer kontroversielle – i likhet med ting vi finner i programmene til for eksempel politiske partier.

Reduseres til en ideologi

I et demokrati kan vi heldigvis heie fram saker vi synes er bra, og jobbe mot saker vi ikke synes er bra. Rødt vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale, FrP vil ha strengere straffer og mer synlig politi, Senterpartiet er mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker og Høyre jobber for det frie marked. Enig eller uenig? Uansett er demokratiet avhengig av folks engasjement – også vårt.

Det er lite hensiktsmessig å skulle bruke mye tid på å imøtegå absolutt alle påstander, vrengebilder og forsøk på å advare mannen i gata som kommer så fort noen ser et regnbueflagg eller logoen vår. At noen reduserer oss og våre liv til ideologi som barn må skånes mot minner svakt om tankegods fra andre land vi gjerne ikke vil sammenligne oss med, men den siste tiden har vi dessverre blitt vant til at det argumenteres på den måten.

Vi vil heller legge innsatsen vår andre steder. I arbeidet med å skape aktivitet og tilbud for våre medlemmer landet rundt, uansett hvem de er, hvem de elsker eller hvordan familiene deres ser ut. I samtaler med mennesker som ønsker et enda mer inkluderende og mangfoldig samfunn. I henvendelsene fra de som opplever vanskelige ting bare fordi de er den de er. Og ikke minst i heiaropene vi sender til alle i Åfjord som klarte å arrangere en fantastisk første pride i et pandemiherjet år der mange andre har avlyst eller gått for digitale løsninger. Det er nemlig her innsatsen bærer de søteste fruktene.

Posted by Foreningen FRI