Ny rapport om terrorangrepet 25. juni: Menneskerettighetsbrudd og fatale konsekvenser

25. juni-rapporten avdekker en alvorlig systemsvikt hos sikkerhetsmyndighetene. FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er rystet over rapportens avsløringer om alvorlige mangler i arbeidet til sikkerhetstjenestene.

FRI ser med stor uro på den dårlige håndteringen av terrortrusselen i forkant, og den utilstrekkelige kommunikasjonen med det skeive fellesskapet i etterkant av terrorangrepet. 

– Terrorangrepet i fjor sommer var et målrettet angrep på skeive og våre rettigheter. Rapporten viser at de som skulle beskytte oss ikke var i stand til det. Sikkerhetsmyndighetene har ikke klart å håndtere truslene, og det har fått fatale konsekvenser, sier Marita Holmeset-Varpe, jurist og politisk nestleder i FRI.

Rapporten avdekker flere alvorlige mangler i måten trusler mot skeive håndteres på. En av de mest bekymringsfulle avsløringene er den manglende kunnskapen, innsikten og kompetansen om skeive blant ansvarlige myndigheter. 

Ytringsfriheten har blitt krenket

Politidirektøren instruerte politimesteren i Oslo politidistrikt om å “anbefale å avlyse” solidaritetsmarkeringen 27. juni i fjor. Dette er i strid med retningslinjene politidirektøren skal overholde. Utvalget fastslår også at anbefalingen krenket ytrings- og forsamlingsfriheten i strid med Grunnloven og menneskerettighetene. 

– Vi ble frarøvet muligheten til å samles etter terroren. Dette tok ikke bare fra oss våre rettigheter, men også muligheten for å leges i den medisinen som skeive fellesskap er. Det å bli fortalt at vi ikke kan finne sammen var en dramatisk beskjed som førte til mye fortvilelse, sier Holmeset-Varpe.

Det er svært alvorlig lesing at den nasjonale avlysningen av alle Pride-arrangementer den  27., 28. og 29. juni er et menneskerettighetsbrudd. 

Burde vært unngått

Rapporten avslører blant annet at trusselen mot skeive ikke har vært tilstrekkelig på radaren til sentrale aktører i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

– Sikkerhetsmyndighetene skal være rustet til å håndtere terrortrusler, og ha en grundig forståelse av de utfordringene vårt fellesskap møter i samfunnet. Dette har fått katastrofale konsekvenser for vårt fellesskap, legger Holmeset-Varpe til.

FRI mener det er tydelig at PST ikke har forstått at hendelser som brenning av regnbueflagg må anses som en del av trusselbildet, og påpeker at forebygging er en sentral del av alt politiarbeid. Organisasjonen krever nå større fokus på proaktive tiltak, gjennom økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i politiet og PST.

– Mer piggtråd, mer betong og flere fysiske barrierer er ikke det vi først og fremst ønsker oss, og det er ikke det som gir trygghet. Vi trenger at storsamfunnet  slår ring rundt oss og sikrer at vi kan være synlige og trygge, avslutter Holmeset-Varpe. 

FRI vil fortsette arbeidet for å fremme sikkerheten og rettighetene til skeive. Organisasjonen ønsker å samarbeide med relevante aktører for å adressere de alvorlige svakhetene som er avdekket i rapporten.

Talsperson: Politisk nestleder i FRI og jurist

Marita Holmeset-Varpe

E-post: marita@foreningenfri.no

Klikk for fullversjon. Foto: Bjørn Molstad

Kontaktperson, for avtale om intervju eller kommentar

Kommunikasjonsrådgiver

Arne Andreas Opheim

E-post: arne@bohr.as

Telefon: 458 84 640

 

Posted by Foreningen FRI