Nei, vi er ikke støy!

– I tillegg til å være klinkende klar på at ekteskap og foreldrerollen skal være forbeholdt heterofile, har Ropstad også vært tydelig på at trossamfunn skal kunne diskriminere homofile.

I følge en NRK-kilde skal ansvaret for likestilling flyttes fra barne- og familiedepartementet til kulturdepartementet. Begrunnelsen skal visstnok være at Kjell Ingolf Ropstad skal få ansvar for departementet og “KrF skal få rendyrke barne- og familieprofilen sin, men slippe støy knyttet til særlig LHBT+ og abortspørsmål”. Dersom dette medfører riktighet har regjeringen glemt å ta med i sin beregning er at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner også har familier, og at en familiepolitikk som overser oss vil ekskludere våre liv og våre barns behov. FRI er bekymret for skeive familier, skeive barn og barn som vokser opp i skeive familier.

Det er rystende hvis regjeringen skal ha en barne- og familieminister som ikke skal forholde seg til våre familier og til barna som vokser opp i dem. Vi er ikke støy som politikere skal slippe. Vi er folk, vi har kjærlighet, vi har barn og vi har familier som trenger en regjering som tar våre liv og rettigheter på alvor, sier leder Ingvild Endestad.

Fritt frem for diskriminering?

I følge NRKs kilder skal tros- og livssynspolitikken flyttes bort fra Trine Skei Grande og Kulturdepartementet – over til nettopp Ropstad, som tillegg til barne- og familiepolitikk. For FRI er dette ytterligere grunn til bekymring.

Mange lhbt-personer opplever allerede utfordringer knyttet til tros- og livssynssamfunn. I tillegg til å være klinkende klar på at ekteskap og foreldrerollen skal være forbeholdt heterofile, har Ropstad også vært tydelig på at trossamfunn skal kunne diskriminere homofile. Vi har flere eksempler på at homofile diskrimineres i religiøse friskoler. En regjeringsplattform som vil styrke disse skolenes posisjon, og en minister som vil gi dem frislipp til å diskriminere, er dårlig nytt for likestillingen, sier Endestad

Senest I 2018 måtte en rektor si opp jobben på en kristen friskole fordi han var homofil. Sammen med elevrådet på skolen uttrykte FRI bekymring for de signaler dette sendte til lærere og elever. Den gang var Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) heldigvis klar på at også friskolene må forholde seg til både elevers og læreres rettigheter, men siden da har ingen endringer skjedd.

Lover å følge med

Ropstad er klar i sine prioriteringer når han følgende på verdidebatt.no

Vil et trossamfunn som ikke vier homofile kunne miste statsstøtten? Er en helsesøster forpliktet til å fremme en kjønnsnøytral ideologi? Kan kristne skoler la være å ansette de som lever i et homofilt forhold? KrFs svar er et krystallklart nei på de to første spørsmålene, og et like klart ja på det siste. Dette handler om en av de viktigste menneskerettighetene vi har, trosfriheten.

Med ny regjering og ny kurs i tro- og livssynspolitikken er vi bekymret for skeive elever og læreres rettigheter blir ytterligere svekket. FRI kommer til å følge likestillingspolitikken på alle områder tett i tiden fremover.

Nei, vi og våre familier er ikke støy. Men dersom regjeringa ikke tar innover seg at familier er mer enn mor far og barn og at skeive barn og elever har rettigheter, har vi grunnlag for å lage bråk, avslutter FRI-lederen

Kontakt: Ingvild Endestad, 975 62 295

Posted by Foreningen FRI