Stopp forfølgelsen av lhbti-personer i Tsjetsjenia!

Uttalelse fra FRIs landsmøte om Norges ansvar for situasjonen i Tsjetsjenia, vedtatt 27.05.18

For over ett år siden ble det kjent at lhbti-personer i Tsjetsjenia forfølges, fengsles, interneres, tortureres, utsettes for pengeutpressing og i noen tilfeller myrdes. President Kadyrov har gått offentlig ut og oppfordret familier til å drepe sine lhbti-slektninger, om ikke så vil myndighetene gjøre det for dem. Norges regjering har kun kommet med noen vage uttalelser i denne saken.

I mai 2018 publiserte The Advocate en artikkel om at den russiske justisministeren uttalte i FN, “at russiske myndigheter ikke har funnet at det foregår noen forfølgelse av lhbti- personer i Tsjetsjenia. De hadde heller ikke klart å finne noen lhbti-personer i landet”.

Canada, Tyskland, Frankrike og Belgia er noen av landene som har gitt lhbti-personer fra Tsjetsjenia beskyttelse på bakgrunn av deres frykt for forfølgelse i hjemlandet. Flere rapporter sier at minst 200 personer har vært fengslet og 26 er drept det siste året.

FRI mener at den norske regjeringen tydeligere og med sterkere virkemidler må fordømme Tsjetsjenske myndigheters forfølgelse av landets lhbti-personer.

FRI mener at dette ikke er et russisk indre anliggende, men et brudd på de internasjonale menneskerettighetene. Norge har et særlig ansvar som grenseland til Russland for å sikre at lhbti-personer i Russland og republikker i den Russiske føderasjonen. kan leve trygt og sikres menneskerettigheter. I tillegg er Norge vurdert som en av de tryggere landene for lhbt-personer som søker asyl fra Tsjetsjenia.

FRI mener derfor at:

  • Norge har et særskilt ansvar for å støtte arbeidet med å få lhbti-personer ut av Tsjetsjenia og Russland, og innvilge dem opphold på humanitært grunnlag (asyl) i Norge. Det må tilrettelegges for at disse personene får mulighet til å behandle sine asylsøknader på russisk side.
  • Norge må støtte arbeidet til organisasjoner i Russland som jobber for lhbt- personer på flukt fra Tsjetsjenia
  •  Norge er en aktiv pådriver for at overgrepene mot lhbti-befolkningen etterforskes og at de ansvarligestraffeforfølges.

Posted by Foreningen FRI