Velgerguide

Velkommen til FRIs velgerguide!

FRIs målgruppe er mangfoldig, også politisk. Medlemmer spenner fra høyre til venstre og vektlegger naturligvis ulike saker med ulik tyngde. Med en så bred organisasjon er det også ulike syn innad i FRI på mange politikkfelt, noe vi anerkjenner. Vi oppfordrer folk sterkt til å lese partiprogrammene og partienes nettsider for mer og mer utfyllende informasjon.

Her har vi dratt frem noen felt og sett på ulike programpunkter vi mener er representative for partienes syn. Noen partier har mer omfattende programmer enn andre og vi har forsøkt ta hensyn til dette.

Hjelp oss påvirke!

Men: Husk at du kan påvirke på andre måter enn i valgboden!

Om det er et område du bryr deg om der “ditt” parti ikke er gode eller ikke har politikk oppfordrer vi til at du tar kontakt med dine stortingsrepresentanter og stortingskandidater og fortell dem hvorfor akkurat dette er viktig for deg. Forklar problemstillingen og spør hva de har tenkt til å gjøre på det feltet. Skeive har allierte og trenger allierte over hele det politiske spekteret.

Mange partier har også LHBT-utvalg eller skeive nettverk som jobber for bedre LHBT-politikk i partiet. Her kan det være lurt å ta en titt for å se på arbeid som gjøres internt i organisasjonen.

Kontaktdetaljer til stortingsrepresentanter finner du på stortinget.no, og nå under valget finner du kandidatene på stands og på reise i hele landet.

(les mer om guiden under bildet)

Tabell over partienes score. FrP dårlig på alle felt Høyre bra på helse og sosial, utdanning, hatkrim og utenriks, litt bra på familie og kjønnsmangfold Venstre bra på alle. Krf dårlig på alle bortsett fra utenriks MDG bra på alle SP bra på helse og sosial og hatkrim, dårlig på familie og utenrikt, litt bra på utdanning og kjønn, dårlig på familie og utenriks AP er bra på utdanning, familie og hatkrim, litt bra på helse, kjønn og utenriks SV er bra på alt bortsett fra utenriks Rødt er bra på utdanning, familie og kjønn, litt bra på helse og sosial, hatkrim og utenriksKategoriene:

Helse og sosial
Under helse og sosial har vi samlet lhbt i områder som eldreomsorg, seksuell helse, barnevern, psykisk helse, og helsetjenester for barn og unge.

Skole og utdanning
Her ser vi på fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold i skole og barnehage, samt profesjonsutdanningene, antimobbearbeid, og inkludering av mangfoldige familier. 

Barn og familie
Her har vi samlet familiepolitikk, familiejuss, bioteknologi og adopsjon.

Hatkrim og diskriminering
Her har vi samlet temaer som kompetanseheving for hatkriminalitet i politiet, opprettelse av hatkrimgruppe, styrking av LDO og at LHBT-personer er spesifikt nevnt

Kjønnsmangfold
Her har vi samlet temaer som behandlingstilbud, erstatningsordning for de utsatt for tvangssterilisering og innføring av tredje juridisk kjønnskategori

Utenriks
Her har vi lagt sammen fokus på press internasjonalt for å bedre livet til LHBT-folk i verden, og politikk for lhbt-flyktninger, kvoteflyktninger og familiegjenforening.


Partiene er valgt ut på grunnlag av sannsynlighet for mandater på stortinget

Nei: Ikke nevnt eller negativ
Ja: OK Politikk
Litt: litt nevnt men ikke tilstrekkelig

 

Posted by Foreningen FRI