Inkluderende arbeidsliv er god butikk

FRI jobber for at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet også skal ha en reell tilgang til arbeid, og at de ikke skal bli diskriminert. 

En bedrift som håndterer mangfold godt blir oppfattet som en attraktiv arbeidsplass. Også av de som ikke selv bryter med normer. Det er lovpålagt å jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte, og FRI bidrar gjerne med kursing i hvordan dette kan gjøre på en god måte.

Ønsker du mer informasjon om Rosa Kompetanse, kontakt oss på e-post: rosakompetanse@foreningenfri.no

Inkluder informasjon om hvem du er og hvor du jobber.