Ledige stillinger

null
Prosjektstilling festivalkoordinator Oslo Pride for FRI Oslo og Akershus
Er du en driftig festivalkoordinator som er selvgående, strukturert og initiativrik? Er du flink til å se behovene i en organisasjon og er ikke redd for å ta i et tak? Er du fleksibel og tør å utfordre deg selv? Ønsker du å bidra til et samfunn hvor alle kan leve åpent og fritt?

 

Oslo Pride søker nå etter en festivalkoordinator til en prosjektstilling. I stillingen får du får muligheten til å være med å sette ditt preg på Oslo Pride og bidra til at både organisasjonen og festivalen utvikler seg videre. Dette er en 100% prosjektstilling med varighet på to måneder.

Stillingen stiller krav til fleksibilitet når det gjelder tilgjengelighet og oppgaver. Oppstart vil være i begynnelsen av mai.

I denne stillingen vil du holde i alle prosesser opp mot festivalen, være en knutepunkt for alle interne frivillige og eksterne samarbeidspartnere. Du vil også være essensiell for drift av festivalen (22. juni – 1. juli 2018) og evaluering- og rapporteringsarbeidet i etterkant. Du vil være med å forme din egen stilling og ansvarsområder i samarbeid med ledergruppen og fagsjefene.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Enkel bilagsføring
 • Bistå kommunikasjonsgruppen med oppfølging av kommunikasjonsplanen
 • Oppfølging av den daglige driften i forkant av og under festivalen
 • Administrative oppgaver
 • Bistå Frivilliggruppen med administrasjon av frivillige
 • Svare på daglige henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere og andre
 • Ulike driftsoppgaver under festivalens gjennomføring
 • Bistå med evaluering- og rapporteringsarbeidet
 • Ad hoc oppgaver

Du må ha:

 • Ha gode skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Være strukturert og ha god gjennomføringsevne
 • Være fleksibel – det vil bli varierende arbeidstid og -oppgaver
 • Ha god kjennskap til skeiv kultur og miljø
 • Være selvgående og ansvarsbevisst
 • Være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner

Det er også ønskelig at du har erfaring fra og/eller kjennskap til:

 • Organisasjonsarbeid
 • Arbeid med frivillige arbeid
 • Prosjektarbeid
 • Festival eller større eventer/arrangementer
 • Kjennskap til sosiale medier og innholdsproduksjon

Oslo Pride er Norges største festival for kjønns- og seksualitetsmangfold og er eid og arrangeres av Foreningen FRI sitt fylkeslag FRI Oslo Akershus. Hvert år i slutten av juni samler Oslo Pride over 70 000 mennesker i Pride Park, Pride House og Pride Art for konserter, debatter, kunst, kultur og fest. Vi lager også Oslos nest største arrangement etter 17. mai; Pride Parade.

Formelt ansettes du i FRI Oslo og Akershus. Du får arbeidssted i Tollbugata 24 og andre steder i forbindelse med gjennomføring av festivalen 2018.

Spørsmål kan rettes til HR-leder Ingrid Blomsnes Solheim på telefon 92846681 eller e-post hr@oslopride.no.

Søknadsfrist 4. mars 2018
Ønsker du å bli vår festivalkoordinator? Send søknadsbrev og CV til hr@oslopride.no. Søknader vil behandles fortløpende og siste søknadsfrist er 4. mars.

null
FRI Oslo og Akershus søker organisasjonssekretærer i 50%-stilling

Er du vår nye, driftige organisasjonssekretær? Er du selvgående, strukturert og initiativrik? Er du flink til å se behovene i en organisasjon og ikke redd for å ta i et tak? Oslo Pride og FRI Oslo og Akershus ser nå etter en sekretær som er fleksibel og som tør utfordre seg selv.

FRI jobber for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. FRI Oslo og Akershus (FRI OA) er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av fire ansatte og 400 frivillige fordelt på 25 forskjellige aktivitetsgrupper . FRI OA arrangerer også festivalen Oslo Pride.

Oslo Pride er Norges største festival for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvert år i slutten av juni samler vi over 70 000 mennesker i Pride Park, Pride House og Pride Art til konserter, debatter, kunst, kultur og fest. Hvert år arrangerer vi også Oslos nest største arrangement etter 17. mai; Oslo Pride Parade.

Som organisasjonssekretær vil du bidra til at vi utvikler festivalen og lokallaget FRI OA. Dette er en deltidsstilling på 50% med oppstart i  mars og og som løper ut desember 2018. Det kan bli mulighet for forlengelse. Organisasjonssekretæren vil arbeide fire måneder direkte med Oslo Pride og fem måneder direkte med FRI OA.

Arbeidsoppgaver knyttet til Oslo Pride vil være:

 • Oppfølging av kommunikasjonsplaner
 • Bistå den daglige driften og planleggingen av festivalen
 • Administrative oppgaver som bilagsføring, frivilligregistrering og dokumentbehandling
 • Svare på daglige henvendelser
 • Samarbeide med ledergruppen og festivalkoordinator i forkant, under og etter festivalen.
 • Bistå med evaluerings- og rapporteringsarbeidet


Arbeidsoppgaver knyttet til FRI OA vil være:

 • Regnskap og regnskapsrapportering til styret i samarbeide med leder
 • Kontering av bilag og registrering av faktura og utleggsskjema, samt føring og distribuere regnskapsrapporter fra regnskapsfører
 • Oppfølging av aktivitetsgrupper:
 • Være tilstede for gruppenes frivillige og hjelpe til med å koordinere arrangement, oppdatere tekster for gruppene og bidra til at gruppene jobber i tråd med vedtak og reglement (skolering).
 • Bidra til at organisasjonens mange organer samarbeider godt med oppgavedeling og formål.

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Regnskapserfraring
 • Økonomisk forståelse og erfaring
 • Gode skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Strukturert og god gjennomføringsevne
 • Fleksibel, det vil bli varierende arbeidstid og -oppgaver
 • Kjennskap til skeiv kultur og miljø
 • Selvgående og ansvarsbevisst


Ønsket erfaring:

 • Organisasjonsarbeid
 • Arbeid med frivillige arbeid
 • Prosjektarbeid
 • Festival eller større eventer/arrangementer

Hos oss vil du få jobbe med mange kunnskapsrike mennesker i et mangfoldig miljø. Du vil ha en god arena å utvikle deg på og får jobbet med saker som bidrar positivt for mange mennesker. Du får stor frihet til å løse oppgaver. Det blir fleksibel arbeidstid og kan kombineres med studier eller ved siden av andre jobber. Du får kontorplass i Tollbugata 24 i Oslo sentrum sammen med 4 kollegaer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hans Heen Sikkeland på telefon 92800215 og e-post hans@frioa.no og Ingrid Blomsnes Solheim på telefon 92846681 og e-post hr@oslopride.no.

Ønsker du å søke på stillingen?
Send søknad og CV til hans@frioa.no og hr@oslopride.no.
Søknadsfrist: 4. mars 2018.