FRIs kommentarer til statsbudsjettet

I går kom statsbudsjettet for 2019. Selv om midlene på lhbti-feltet står på stedet hvil i Norge, gleder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold seg over den tydelige økningen til arbeid med kvinners rettigheter, menneskerettigheter og likestilling for lhbti-personer.

Denne saken er tidligere publisert på gaysir.no

–  Økningen til internasjonalt menneskerettighetsarbeid kan bety at både vi og andre får gjort mer godt arbeid med partnere som jobber for likestilling og menneskerettigheter over hele verden. Vi er glad for at regjeringen anerkjenner viktigheten av dette arbeidet, forteller Ingvild Endestad, leder i FRI

Som kjent var bistand en av de store vinnerne i regjeringens budsjettforslag som ble lagt frem i dag. FRI trekker frem at seksuelle og kjønnsminoriteter er en gruppe som lenge har blitt glemt i bistandsarbeidet og at få av de store aktørene har en bevissthet rundt inkludering av lhbti personer i sine samarbeid. Derfor er FRI, som selv driver et omfattende partnerarbeid i flere land og regioner i Afrika og Asia, glade for at dette nå ser ut til å bli en viktig prioritering. FRI håper at prioriteringen i bistandsbudsjettet vil motivere flere bistandsaktører til å jobbe med tematikken.

På stedet hvil i Norge

Selv om forslaget til statsbudsjett var en positiv overraskelse for den internasjonale lhbti-saken, er ikke FRI like fornøyd med de delene av budsjettet som omhandler FRI og andre organisasjoners arbeid i Norge.

FRI hadde blant annet ønsket seg en mer forutsigbar finansiering av prosjektet Rosa kompetanse skole, som over flere år har vist seg som et effektivt tiltak mot identitetsbasert mobbing i skolen. Flere organisasjoner har fått øremerket midler til å jobbe målrettet mot skolen, men FRI er ikke en av disse:

– Det er synd at vi ikke får muligheten til å fokusere på å styrke og videreutvikle et tiltak vi allerede vet fungerer svært godt, men fortsatt må bruke energi på å søke år-for-år støtte til vårt viktige arbeid i skolen, sier Ingvild Endestad, som helst skulle sett at regjeringen satte av øremerkede midler til FRIs Rosa kompetanse skole.

Samtidig som det er blitt flere aktører og flere oppgaver på lhbti-feltet i Norge, står den såkalte «lhbiq-potten», Post 72 i kapittel 871, på stedet hvil. FRI og andre aktører på feltet har i flere år uttrykt et behov for økning av potten, men er i år igjen skuffet over regjeringens budsjettforslag på dette punktet, som med en økning på 2,9 % kun er en indeksregulering

– Vi håper Stortinget snart sørger for økning av denne potten, som har stått på stedet hvil i alt for mange år. Med stadig nye prosjekter og et intensivert arbeid mot blant annet hatkriminalitet, trenger vi å kunne ha muligheten til å bruke ressursene der vi ser behovet til enhver tid er helt nødvendig, avslutter FRI-lederen

Les mer om FRI sitt internasjonale arbeid her.

Posted by Foreningen FRI