Tap i rettsak mot staten

Tap på alle punkter i rettsaken om tvangskastrering. FRI krever fortsatt for en unnskyldning fra den norske stat.

18. oktober kom dommen fra Oslo tingrett i saken hvor en mann saksøkte staten fordi han i 2009 ble kastrert. Han ble kastrert for å få lov til å endre sitt juridiske kjønn, slik at han kunne leve i tråd med identiteten sin. Søksmålet skjedde sammen med FRI.

Mannen krevde at retten skulle slå fast at kastreringen var i strid med hans rett til privatliv, hans rett til ikke å bli diskiriminert og til å ikke bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Han krevde også økonomisk erstatning fra staten.

Retten slo i dommen fast at mannen ikke hadde krav på erstatning. I dommen står det også at kastreringen ikke var i strid med hans rett til privatliv, og at det ikke var diskriminerende eller utgjorde umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Det er enda ikke avgjort om saken blir anket.
FRI mener at de som har blitt utsatt for tvangskastrering for å kunne endre sitt juridiske kjønn, må få en unnskyldning og anerkjennelse av staten for den urett som har blitt gjort. FRI vil fortsette å jobbe for nettopp det.

Posted by Foreningen FRI